Framside ]  [ Aktivitetar ] 

Malmbanevandring

Søndag 30.april 2006 arrangerte historielaget ei vandring langs det som er att av traséen til kabelbana som gjekk opp til gruvene i Liafjellet. Her er nokre bilde frå turen:

Då klokka nærma seg 13, hadde det samla seg ein del interesserte ved startpunktet i Myrteigen..

Første stopp var restane av kruthuset.Svein Stene orienterer.

Her ser vi dei kraftige murane til kruthuset.Dei skulle tåle ein smell!

Tilbake til malmbana,og vidare oppover!.

Her har deltakarane nått opp til "omlastingsstasjonen".

Litt orientering om korleis systemet fungerte, - og ein pust i bakken før den siste oppstigninga opp mot sjølve gruvene.

Gruveinngangen ved enden av øvste bane blir inspisert.
Framom gruveinngangen ligg framleis kabelhjulet.


 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskoghistorielag.org