Åvoll - Korsan

På den vesle sletta ved elva som ingen lenger veit namnet på, låg det frå gammalt eit lite avlangt hus i ein og ein halv etasje. Kven som budde i dette huset, er det ikkje nokon som veit lenger.

Brua som vi ser til høgre på bildet vart bygd allereie i 1826 i samband med bipostruta til Borgund.

No er vi komne fram mot slutten av 1860-åra. Huset på Åvollen er det same, men har fått dør mot sør. På sørsida av vegen har det kome opp eit nytt hus, og på dette er det under oppføring eit stort tilbygg. Dette huset vart kalla Korsanhuset. Det var ein Johan Knutsen (Knút-Johan) som bygsla tomt av Lauritz Wensell, og bygde seg hus her. Seinare kjøpte bakar Robert Korsan huset, og hadde bakeriet sitt her.

Rundt 1874 vart det gamle huset på Åvollen rive og eit nytt reist i sveitserstil. Det var Tore Søholt frå Otta-garden som bygde det. Han var ein av eigarane til handelsfirmaet Th.& P. Søholt.Kona heitte Julie f. Berge, og var frå Trondheim. Tore døydde i 1889, og enka dreiv seinare "privathotel" i huset. No ser vi også korleis tilbygget til Korsanhuset vart.

Seinare kom Larsenhuset mellom dei to bygga, og etter at Korsanhuset vart flytta, vart Bellingen bygt på denne tomta

I dag står det eit murhus på Åvollen. Det var Hanna Maude som bygde dette i 1953, men det er vel no mest kjent som "Vanghuset".
 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskoghistorielag.org