Gulelåna - Glomsetgarden

Vest for Kahrshuset låg Gulelåna. Det var Peter Joakimsen Sjøholtstrand (Jokum-Petter) som sette opp dette huset. Han skal ha kjøpt det på Vestnes og flytta det hit.

Petter var stasjonshaldar og dreiv med skyssing av turistar. Han var gift med Pernille Benjaminsdtr. Hellebostad. Ho døydde i 1897, og Petter gifta seg igjen med Marta Langsten. Ho var den siste som budde i huset, og då det brann ned i 1939, bygde ho nytt hus på Sjøholtreitane.

Dette bildet av Glomsetgarden i 1880-åra viser at Petter heldt på sette opp eit tredje hus på bruket. (Gulelåna oppe til høgre)

Jokum-Petter bygsla Glomset-garden, men i tillegg hadde han i 1871 kjøpt bruksnr.1 på Sjøholtstranda for 1011 spd. I 1899 skøytte han dette bruket over på sonen Joakim, og etter det vart det kalla Joakim-garden.

Glomsetgarden samt Kahrs,Wensell jun. og Minde,sett frå sjøen.

Der tunet i Glomsetgarden ein gong låg er det i dag einebustader.


 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskoghistorielag.org