Høgbakken

Kva tid denne husmannsplassen vart rydda, veit vi ikkje, men dette bildet er frå 1860-åra.

I 1879 fekk Lars Eliassen Sjøholt kjøpe bruket, og i 1880 gifta han seg med Lovise Jensdatter Vestre. Det ser ut til at nytt hus vart bygt i etappar.

I 1892 var nytt stovehus ferdig.

Midt på bildet: Høgbakken i 2004.

I 1950 vart huset heilt ombygt, og fekk ei flatark i austenden. Ny løe vart bygt i 1939. Vegen til Lid som før gjekk opp ved Fargarhuset, hadde blitt lagt forbi Høgbakken, og skjer av småbruket i to.


 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskoghistorielag.org