Honnelbakken

Oppe i lia, vest for Ådalen, låg det eit lite plassebruk som vart kalla Honnelbakken (Hønnjelbakkjinj)

Dei siste som budde her, var Severin Olsen Skaue (1822 - 1906) og kona Anne Sofie f.Brautehaug (1834 - 1909)
 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskoghistorielag.org