Framside ]  [ Fotoregistrering ] 

Gamle bilde

Vi presenterer her nokre gamle bilde frå Ørskog som vi har sortert som "postkort" og "andre bilde". Postkorta er ikkje registrerte og avfotograferte, medan dei som går under andre bilde for det meste er henta frå våre fotoregistreringar.

Sjå alle registrerte ørskogbilda på FylkesFOTOarkivet

Eller ta ein titt på utvalet her:
Postkort

Andre bilde

"Pas paa! Nu aapner jeg for hullet!"


 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskoghistorielag.org