Framside ]  [ Gamle bilde ]   [ Postkort ] 

Førre ] [  Neste ] 

Postkort nr.10

Fotograf:Atelier K.K.Bergen
Datering:1926
Motiv: Kyrkjealleen
Utgivar: K.Knudsen & Co, Bergen
Eigar:Ole Øystein Nybø
Merknad: Jenta på bildet er Liv Kjeldstadli,dotter til paktaren på prestegarden.
Kyrkjealleen vart planta av medlemer av Ørskog Ungdomslag 24.april 1926.