Framside ] 


GAMLE ARVESKIFTE - berre namnavskrift ved Tore Gjære


Skifte 1690-1720:

Skifte 1719-1724:

Skifte 1725-1728:

Skifte 1732-1735:

Skifte 1735-1739:

Skifte 1741-1746:

Skifte 1746-1749:

Skifte 1749-1753:

Skifte 1753-1757:

Skifte 1757-1761:

Skifte 1761-1763:

Skifte 1763-1767:

Skifte 1767-1776:

Skifte 1776-1779:

Skifte 1779-1785:

Skifte 1785-1788:

Skifte 1789- 1801:


 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskoghistorielag.org