Framside ]  [ Publikasjonar ] Innhald Årsskrift 1987

ArtikkelSide
Føreord3
Utdrag frå "Historisk-Antiquariske Optegnelser over Ørskog Herred" av Peder Fylling4
"Skogens Ruin og Ødeleggelse" av Tore P. Gjære9
Tankar omkring eit arveskifte frå 1740 - åra, av Tore P. Gjære16
Frå Sersjantgarden på Giskemo, av Peter Klokkehaug23
Om bjørn og ulv, av Peter Klokkehaug23
Barndomsminne frå Ørskog, fortalt av Petter Abelseth25
Ørskogvika i dette århundre, av Per Kåre Lukkedal29
Lov for Ørskog Historielag43
Medlemsliste 198644