Framside ]  [ Publikasjonar ] Innhald Årsskrift 1990

ArtikkelSide
Føreord3
Ørskogfossen kraftlag, av Per Kåre Lukkedal5
Sengevev i Ørskog, av Kari Johnsen Kvernberg13
Om hjortejakt i krigsåra - og seinare, av Bjarne Bårdsgjære18
Mykje snø, ved Tore P. Gjære20
"Family of Kristen Vestre", av Tore P. Gjære23
Utdrag av "Historisk-Antiquariske Optegnelser over Ørskoug Herred", av Peder Fylling28
Minnesteinen ved Ørskog kyrkje, av Rolv Amdam33
Kontrakt for oppførelse af Hotell Søholt, Ørskog37
Ei gamal skillingsvise, av Sverre Hatlen41
Prolog til Gjert Hatlen, av Sverre Hatlen43
Medlemsliste 199049