Framside ]  [ Publikasjonar ] Innhald Årsskrift 1997

ArtikkelSide
Seterdrift sett i historisk samanheng, av Helge Hatlen3
Sæterdrifta i Vaksvikbygda, av Helge Hatlen4
Hjellesætra, av Lovise Vaksvik10
Vestresætra, av Ivar Vestre12
Skarbøsætra, av Klara Harstad14
Høgsætra, av Nils I. Amdam
Frå sæterlivet på Høgsætra frå 1930-åra, av Marte Amdam Haugen19
Lisetsætra, sæterdrift og utslåttar, av Jarle Skuseth21
Kvanndalen, av John Klokkehaug27
Haugsætra, av Tore P. Gjære32
"Eg tok til å gå på sætra då eg var tolv år", av Rolv Amdam35
Sjøholtsætra, fortalt av Severin Sjøholt41
Sjøholtsætra, av Bjarne Sjøholt43
Minne frå Sjøholtsætra, fortalt av Lovise Muri Ness49
"Baselin", av Liva Gillebo52
Liasætra, av Gerhard Lid54
Brautesætra og Haugstølen57
Om Svartløken, av Lars Tøsse58
Intervju med Kåre Gausnes78
Årsmelding79
Medlemsliste81