Framside ]  [ Publikasjonar ] Innhald Årsskrift 1998

ArtikkelSide
Ørskog kyrkje 125 år, av Lars Tøsse3
Ein dobbel arv, av Øystein Kjølberg28
Preikesundag, av Sigurd Muri29
På kyrkjeveg, av Sigurd Muri31
Kyrkjevegar i farne tider og litt til, av Bjarne Bårdsgjære32
Kyrkjebåten, av Reidun Klock Tjervåg35
"Bort om fjorden", av Reidun Klock Tjervåg36
Paktarbustaden på Ørskog prestegard, av Rolv Amdam46
Ørskog Kyrkjekor, av Lars Tøsse51
Glimt frå kyrkjeliv i eldre tid, av Peter Klokkehaug53
Syn og segn frå Solnørdal, av Petter O. Solnørdal59
Minner frå Ørskog gamle kyrkje, av Rolf Skarbøe61
Stillingar i Ørskog kyrkje dei siste 125 år63
Årsmelding, styre og utval og medlemsliste67-71
Oversyn over andre artiklar om Ørskog kyrkje69
Program i jubileumsåret84