Framside ]  [ Publikasjonar ] Innhald Årsskrift 2000

ArtikkelSide
Forord, skriftstyret4
Skulen i Ørskog, av Ragnar Bakken5
"Det var ein gong...", frå boka av Einar Næss6
Nasjonal og lokal skulehistorie - 260 år, av Ragnar Bakken7
Steinholt skule, av Ragnar Bakken22
Sivert P. Muri, av Ragnar Bakken25
Jakob Grønningsæter, av Ragnar Bakken27
Karl Hatlen, av Ragnar Bakken28
Peter A. Ødegård, av Ragnar Bakken30
Vaksvik skule - O.B.Lyshol, Ludvik A. Sollid, av Helge Hatlen31
Skarbø skule, av Bjørn Steinar Skarbø35
Karl Skuseth, av Bjørn Steinar Skarbø43
Ingvald Gausnes, av Bjørn Steinar Skarbø44
Braute skule, av Karin Årdal45
Abelset skule, av Karin Årdal47
Skulane bortom fjorden - Ramstaddal, Søvikdal, Furstranda,av R.K.Tjervåg49
Sjøholt skule, av Ragnar Bakken51
Mindor Rørstad, av Ragnar Bakken55
Marta Engeset Hansen, av Asbjørg Rørstad56
Asbjørg Rørstad, av Ragnar Bakken57
Asgeir Dragesæt, av Ragnar Bakken58
Hans L. Sjøholt, av Ragnar Bakken59
Samla oversyn for Ørskog kommune, av Ragnar Bakken60
Framhaldskulen i Ørskog, av Bjørn Steinar Skarbø63
Haukås skule og Ørskog vaksenopplæring, av Asvor G. Klokkehaug65
"Amt-skoler i alle amt", av Sivert Stavdal67
Sunnmøre fylkesskule 1938 - 1951, av Helge Hatlen68
Ørskog interkommunale realskule 1951 - 1974, av Håkon Almestad70
Sivert Stavdal opna skulevegen for landsens ungdom, av A.C.O, smp.73
Avskjedsintervju med Thorvald Sjøholtstrand, av Knut Reite, smp.75
Hagebrukskursa på Amdam, av Rolv Amdam77
Sunnmøre Husmorskule, av Randi B. Sylte89
Vænleik i skulen, utdrag, av Karl Rogne97
Årsmelding for Ørskog Historielag 199999
Styre og utval i Ørskog Historielag år 2000101
Medlemsliste Ørskog Historielag år 2000102