Framside ]  [ Publikasjonar ] Innhald Årsskrift 2005

ArtikkelSide
Forord4
Med "Oskar-Hans" på prøveboring på Liafjellet, av Rolv Amdam5
Langelina. Første småbåthamna på Sjøholt, av Reidun Klock Tjervåg9
Kvennhus i Ørskog, av Rolv Amdam15
Grensa over Ørskogfjellet, av Tore Gjære23
Oppretting av landeveg mellom Ørskog og Borgund, av Ole Øystein Nybø29
Hesteskyss i gamle Ørskog, av Grete Olaug Sjøholt34
Frå dampbåtens barndom på våre kantar, av Johan Kaare Tenfjord43
Glaskunstnaren Jørgen Skaare, av Ottar Nevstad47
Musikkskule på Amdam, av Reidun Klock Tjervåg51
Ørskogbygdarar og andre på Romsdals Amts Landbruksskole, av Tore Gjære54
Sundhetskommisjonen i Ørskog, av Ole Øystein Nybø59
Har du lyst til å bli medlem i historielaget? 64
Perler frå fotoarkivet65
Årsmelding for Ørskog Historielag 200472
Medlemmer i Ørskog Historielag 200577