Framside ]  [ Publikasjonar ] Innhald Årsskrift 2008

ArtikkelSide
Forord4
Krigsdrama ved Akslevollvatnet, av Jens Viset5
Flyslepp i Vaksvikfjella, av Jens Viset9
Lensmann Tandstad til storaksjon mot vaksvikjentene, av Jens Viset11
Dreiv båtrute på Storfjorden, av Jens Viset13
Mjølketransport og hattekjøp, av Reidun Klock Tjervåg15
Valgermo kraftverk, - Peter Klokkehaug i samtale med Karl Georg Kirkreit18
Song og musikkliv i Ørskog frå gammalt av - Samtale med Peder Lande ved Karl Georg Kirkreit 22
Å leve med ein tuberkulosesjuk i familien - intervju med Kaspara Gjerde, av Bjørn Steinar Skarbø27
Litt om første gongen Henrik Ibsen var på våre trakter, av Einar Landmark29
Biskop Claus Pavels på visitas i 1820, av Ole Øystein Nybø37
Sjøholt indremisjon 120 år, av Kolbjørn Gjære41
Henrik Wergeland sine forfedrar i Ørskog, av Einar Landmark48
Då Amalie Sofie og Henrik Wergeland kunne blitt ørskogbygdarar, av Paul Tenfjord50
Ei bryllaupsgåve i 1750, av Einar Landmark54
Tre dikt av Klara Harstad57
Hendingar i Ørskog i 200862
Perler frå fotoarkivet65
Årsmelding for Ørskog Historielag 200769
Medlemmer i Ørskog Historielag 200873