Framside ]  [ Publikasjonar ] Innhald Årsskrift 2009

ArtikkelSide
Forord4
Malmgruvene i Vetafjellet, av Ove Eide6
Berit Stavseng - målar og grafikar - eit lite kunstnarportrett, ved Karl Georg Kirkreit30
Knut Kråkevik: Frå kunstmålar til litterær biletkunstnar, intervju ved Karl Georg Kirkreit34
Veterinærhistorikk, av Løve Vebenstad Loe41
Då Hans Myklebust og Elias Verpesdal omkom 22.februar 1863, av Rolv Amdam46
Tante Ingeborg i Amerika, av Rolv Amdam50
Eit 100-års trafikkminne, av Einar Landmark 55
Garn- og tauborke, av Rolv Amdam57
Høgde- og rundmåling av hest, av Rolv Amdam58
Lampeglas, av Rolv Amdam59
Litt om Akslevollen, av Hans Henrik Daa-Qvale60
Sollied, Strømme og Stene: Slektsforskarar frå Ørskog, av Einar Landmark65
Trelastnæringa på Sunnmøre på 1600-talet, av Øyvind Grimstad Gryt75
EIFA - eit lokalt industrieventyr, Bjarne Eide intervjua av Karl Georg Kirkreit80
Braute Grendahus, av Jorun Solnørdal Myren84
Kvar stod slaget i Hiorungavaag?, av Einar Landmark89
Hendingar gjennom året 2009112
Gamle bilete frå Ørskog117
Årsmelding for Ørskog Historielag 2008123
Medlemmer i Ørskog Historielag 2009129