Framside ]  [ Publikasjonar ] Innhald Årsskrift 2011

ArtikkelSide
Forord5
Ørskogkoret 1911 - 2011, av Pål Viset6
Multikunstnaren Jens Synnes, av Reidun Klock Tjervåg29
Olav Oksvik. Litt om mannen og politikaren, av Andreas Bachmann36
Ei vandring i Sjøholt sentrum, av Tore Gjære46
Talatrosten. Nokre utdrag frå Ørskog blandakor sitt årsskrift om laust og fast frå Ørskogbygda58
Ørskog Kino gjennom 65 år, av Sigmund Braute61
Hans L. Sjøholt. Minne frå siste verdskrig - og noko attåt, av Ragnar Bakken84
Skolestmaskina på Valgermo, av Oddny-Lise Nakken94
Sementsteinproduksjon i Einagarden. Petter Sjøholt i samtale med Karl Georg Kirkreit96
Fyring med skogsflis, av Jarle Erstad100
Richard og Richard, av Reidun Klock Tjervåg102
Satellittklipp, av Reidun Klock Tjervåg105
Når nok var nok, av Bjørn Steinar Skarbø104
Kyrkjegardar og kyrkjegardsstell, av Rolv Amdam105
Utviding av Ørskog kyrkjegard, av Ester Walgermo115
Friderik Octavius Barnholt. Premierløytnant som bygde hus på Apalset i 1825, av Ole Øystein Nybø og Einar Landmark118
Restaurering av høyløe på Gamle Lisetsætra, av Asgeir Kvernberg og kulturvernarane i 6. og 7. klasse ved Skarbø skule130
Perler frå fotoarkivet, Ole Øystein Nybø132
Hendingar 2011139
Årsmelding for Ørskog Historielag år 2010148
Medlemmer 2011158