Framside ]  [ Publikasjonar ] Innhald Årsskrift 2014

ArtikkelSide
Forord9
40 års notat i Storvika. Aprikos bløming og fruktutvikling. Av Rolv Amdam11
Historieskrivar og historieforteljar. Av Rolv Petter Amdam18
Oversyn over kulturhistorisk skriftleg arbeid frå Rolv Amdam22
Sjøholt telegraf- og rikstelefonstasjon. Ein kvinnearbeidsplass i 96 år. Av Karin Årdal 29
Ein kunstnar i bygda. Portrett av Liv Dysthe Sønderland. Av Øyvin Danielsen36
Nicolai Wergeland: Framståande eidsvollsmann med morfar frå Ørskog. Av Einar Landmark44
74 år gamle minne ved Inge Osvik100
«Kranfartøy II» ved Oscarsborg. Av Inge Osvik101
Ørskog kommune: Ei reise gjennom 200 år med skiftande «ektefellar». Av Ragnar Bakken110
Minne um dei ørskogmenn som i 1807-1814 vakta Noregs fridom. Av Tore Gjære131
Ole Lukkedal, radio og sykkelforretning. Av Karin Årdal140
Oddmund Aurdal installasjonsfirma. Av Karin Årdal144
Løa på Langskipsøya. Av Ove Eide145
Prologforfattar Klara Harstad. Av Bjørn Steinar Skarbø149
Maskinveita opp i Gjære. Av Tore Gjære158
Elling Olsen Valbø. Eidsvollsmannen frå Ørskog. Av Harald Kjølås161
Opphavet til Wensell-slekta på Sjøholt. Av Einar Landmark169
Handelsreisande-fartøyet «Stordalen». Av Karin Årdal183
Nyopning av Postvegen i Réset på Ørskogfjellet. Av Tore Gjære184
Bakar-Ludvig. Storskøyeren på Sjøholt. Intervju i Sunnmørsposten188
Perler frå fotoarkivet, av Ole Øystein Nybø189
Til Ole Øystein. Av Reidun Klock Tjervåg196
Hendingar i året som har gått. Av Bjørn Steinar Skarbø198
Årsmelding for Ørskog Historielag år 2013202
Medlemmer i Ørskog Historielag 2014214