Framside ]  [ Publikasjonar ] Innhald Årsskrift 2015

ArtikkelSide
Forord9
Barnlege minne frå ein fjern krig: Tvangsflytta av tyskarane. Av Arne Tøsse10
Gulltransporten. Ein dramatisk operasjon krigsvåren 1940 og ørskogbygdarane som var med på den. Av Ove Eide19
Skotårsfesten i Ørskog ungdomslag vinteren 1940. Av Karin Årdal34
Ei lita utvandrarhistorie. Av Einar Landmark 39
Firma Knut M. Braute. Av Sigmund Braute40
Gamle gardsreiskapar frå Ørskog. Av Karin Årdal47
Litt om historia til Lånagarden, Wensellgarden og Pe-Larsgarden på Sjøholt. Av Tore Gjære48
Ørskogfossen kraftverk og litt om forhistoria som førde til denne utbygginga. Av Odd Saure67
Rasmus Engelbriktson Myklebust: Bondehøvding i den mørkaste dansketida. Av Einar Landmark78
Drama på Storfjorden. Av Kjell Løseth157
Hans Os. Av Karin Årdal159
Storkommunen Ørskog sett frå Stordal. Av Olav Bratland160
Storkommunen Ørskog sett frå Skodje. Intervju med Andor Strømmen. Av Bjørn Steinar Skarbø174
Adolf på Bellingen. Av Reidun Klock Tjervåg177
Perler frå fotoarkivet. Av Ole Øystein Nybø180
Hendingar i året. Av Bjørn Steinar Skarbø187
Årsmelding for Ørskog Historielag år 2014. Av Ragnar Bakken189
Medlemmer i Ørskog Historielag 2015200