Framside ]  [ Publikasjonar ] Innhald Årbok 2018

ArtikkelSide
Forord6
NAMNEBOK FOR ØRSKOG, BAND III 7
Om arbeidet med namnsetjing i Ørskog. av Ragnar Bakken8
Nye vegnamn vedtekne i 201810
Namn på sætrevegar24
Namn på bruer30
Namn på elvar38
Namn på andre objekt42
HISTORISK ÅRBOK FOR ØRSKOG 2018 45
Fjellgarden Gausnes. av Odd Saure46
Preikestolen på Gausneset. av Tore Gjære58
Med Sjøholt som leikegrind. av Jostein Tomren62
Ørskogprisen 2018. av Bjørn Steinar Skarbø82
Anne Sofie von Cappelen. av Karin Årdal83
Cappelen-slekta på Sjøholt. av Solveig Viseth84
Cappelen-slekta i Sykkylven. av Geir Liavåg Strand88
Fem kulturminne i Ørskog. av Tore Gjære90
Pauline Margrete Nikolaisdatter. av Ole Øystein Nybø102
Gustav Martin Kjelstadli, forpaktar og ljåsmed. av Ole Øystein Nybø105
Olivia Tennfjord. av Arne Tøsse108
Krigsradioen i Bårdsgjerdet. av Olav Bårdsgjerde115
Brannvern for torvtak. av Einar Landmark118
Peter Olaus Strømme. av Einar Landmark120
Ørskog Sambeite. av Kolbjørn Gjære128
Tolv prioriterte kulturminne i Ørskog. av Ove Eide132
Fotoperler frå Ørskog. av Siv Krokfoss134
Årsmelding for Ørskog Historielag. av Ragnar Bakken142
Hendingar i året 2018. av Bjørn Steinar Skarbø151
Medlemmer i Ørskog Historielag153
Støttespelarar155