Framside ]  [ Publikasjonar ] Innhald Årbok 2019

ArtikkelSide
Forord6
Fotograf Johan Martin Strømme. av Tore Gjære8
Fotograf Liva Gillebo. av Karin Årdal24
Ørskogprisen til Ragnar Bakken. av Bjørn Steinar Skarbø27
Fotograf Brit Skjelten. av Øyvin Danielsen28
Open framtid for Ørskogprisen. av Bjørn Steinar Skarbø31
Med Sjøholt som leikegrind i 50- og 60-åra. av Jostein Tomren32
Fem kulturminne i Ørskog. av Ove Eide48
Egge-Ane - eit særmerkt menneske. av Jostein Tomren og Karin Årdal58
Peder Bårdsgjerde og Fjellstova. av BjørnSteinar Skarbø68
Bakar-Ludvik og Fiske-Rikard. av Ole Øystein Nybø72
Vaksvik bru, bygginga og byggarane. av Odd Saure77
Brubyggjaren Rasmus Tenfjord. av Geirmund Nordal84
Minne få Sjurgarden i Vaksvika. av Kåre Vaksvik89
Bymann og Bone. av Kjetil Tandstad og Eldar Høidal92
Flindt-familien på Sjøholt. av Ragnar Bakken97
Ankerfeste for gamle menn. av Johan Austnes100
25 år med psykiatri på Haukås. av Kolbjørn Gjære102
Perler frå fotoarkivet. av Siv Krokfoss110
Årsmelding for Ørskog Historielag. av Ragnar Bakken118
Hendingar i 2019. av Bjørn Steinar Skarbø127
Medlemmer i Ørskog Historielag129
Støttespelarar131