Framside ]  [ Publikasjonar ] Innhaldsliste KRIG OKKUPASJON FRED (1995)

ArtikkelSide
Føreord1
Mobilisering og krig2
Mobiliseringsordren som Fredrik Viseth venta på3
Oppsetninga av Møre infanteriregiment nr.114
KRIGSDAGANE
Det var gutane frå IR 115
Dei som deltok i krigen 1940 - 19456
Fram, fram gutter7
Krigsdeltakarane8
Frå Ole J. Amdam si dagbok17
Minner frå krigen og kampane, v/Malfin Eide19
Med krigen i første linje, v/Jens Amdam og Bjarne Brandal22
Eit særskilt og rikt minne, v/Tryggve Tøsse24
Nora Tomren, einaste kvinnelege krigsdeltakar25
Tunge tak og stunder for sanitetsfolka, v/Pål Viset26
Stor velvilje med mat og seng på gardane, v/Petter Abelseth28
"Snøen var både seng og kampplass", v/Alf Eide29
Minne frå krig og heimkome, v/Paul Klock og Petter Solnørdal31
Ein skuleelev var med i krigen, v/Per Oskar Hatlen34
Arne Eide fange i Sachsenhausen37
Med 2000kg gull bak i lastekassa38
Dei som omkom under krigen39
UNDER OKKUPASJONEN
Minner frå krigsvåren 1940, v/Severin Sjøholt40
Nedskyting av tysk bombefly på Apalset41
Bombing av Sjøholt sentrum, v/Ole Ringset42
Han Buda-Lars i Vaksvika, v/Torleiv Vaksvik43
Retningslinjer om hvordan man forholder seg45
Dagleg liv under okkupasjonen46
Då alle i kommunen fekk bot47
Om rasjonering, v/Malfin Eide50
Litt om dei mange påbod under okkupasjonen52
Under tysk jernhæl, v/Sverre R. Hatlen56
"Sanct Svithun". Krigsforliset for 50 år sidan, v/Per Oskar Hatlen60
Borgarvakt62
Olav Oksvik si rømingsferd63
Ole Andreas Lukkedal sat 20 månader i tysk fangenskap, v/Per K.Lukkedal66
Rekvirerte hestar, syklar og bilar68
Radioapparat og illegale aviser69
Tyske krigsobjekt i kommunen70
Kulturliv under okkupasjonen72
Flyet, v/Sigurd Muri. Tysketiden, v/Thea Muri73
På husmorskule under krigen, v/Asbjørg Rørstad75
Minner frå krigstida, v/Martha Sollid (f. Muri)77
Industrien og servicenæringa78
Knott, v/Sigurd Muri79
FRIGJERING OG FRED
Fred80
Då freden kom til Sjøholt81
Freden vart feira over heile landet82
Heimestyrkane i Ørskog83