Framside ]  [ Publikasjonar ] Over Ørskogfjellet i gamle dagar

HovudavsnittSide
Forord7
Den første vegen9
Første del av 1700-talet: Posten mellom Trondheim og Molde fungerer på eit vis19
Første halvdel av 1770-åra39
Andre halvdel av 1770-åra: 1775 - planlegging av ny postveg mellom Molde og Bergen - synfaring42
Første halvdel av 1780-åra: Større aktivitet i vegbygginga55
Andre halvdelav 1780-åra: Postruta kjem i gang74
Første halvdel av 1790-åra: Arbeidet på postvegen går jamt framover99
Andre halvdel av 1790-åra: Fullføring av Ørskogvegen115
1800-talet129
Bipostrute mellom Ørskog og Borgund149
Kjelder156
Notar157
Vedlegg158