Framside ] 

Publikasjonar

Ei hovudoppgåve for historielaget er å gje ut eit årsskrift. Dette kjem vanlegvis ut i desember kvart år, og er gratis for medlemer. Det vert også lagt ut for sal. Skriftnemnda har ansvaret for dette årsskriftet, og mange interessante artiklar har vorte publiserte her gjennom åra. Hittil har vi gitt ut 32 årsskrift. Årbok for år 2022 er til sals for kr 350. Årsskrift 2000 kostar kr 150. Dei andre hefta frå 1987 t.o.m. 2004 sel vi for kr 100 så lenge opplaget rekk. Prisen på årsskrifta f.o.m. 2005 t.o.m. 2009 (med limfrest rygg) er kr 150. Årsskrifta f.o.m. 2010 t.o.m 2015 kostar kr 200 pr stk, årgang 2016 til og med 2019: kr 250, og 2020 og 2021 er til sals for kr 300 per stk. Heftet Krig Okkupasjon Fred er no trykt oppatt, og vil bli selt for kr 200. Særskrifta om Fiskeplassar og Hagebrukskursa kan du kjøpe for kr 50.Ørskogkalendaren for 2023 kostar kr 100, og gamle kalendrar, som vi gir ut i samarbeid med Ørskog Rotaryklubb (med flotte gamle bilde!) sel vi for kr 30 pr stk.; eit hefte om Den Trondhjemske Postvei kostar kr.50. Heftet om Lokomobilen er gratis.Vi har fått overta restopplaget av boka "Ørskog kommune 1837 - 1987" som kommunen ga ut, og vi sel boka for kr 30. Vi har også til sals ein plakat med namna på krigsdeltakarar frå Ørskog i krigen 1807-1814. Den kostar kr 100. Boka "Over Ørskogfjellet i gamle dagar" kostar kr 350. Porto kjem i tillegg dersom publikasjonar skal sendast. Du kan . tinge hefte og bøker på e-post, og om du ynskjer å hente dei sjølv, kan du oppgi telefonnummer, så vil du bli kontakta av lageransvarleg.

Du kan sjå innhaldslista til dei ulike hefta ved å klikke på bildet av framsida.

(Oversikt over innhaldet i alle årsskrifta finn du her )


1987 (nr 1)

1988 (nr 2)

1990 (nr 3)

1993 (nr 4)

1994 (nr 5)

1996 (nr 6)

1997 (nr 7)

1998 (nr 8)

1999 (nr 9)

2000 (nr 10)

2001 (nr 11)

2002 (nr 12)

2003 (nr 13)

2004 (nr 14)

2005 (nr 15)

2006 (nr 16)

2007 (nr 17)

2008 (nr 18)

2009 (nr 19)

2010 (nr 20)

2011 (nr 21)

2012 (nr 22)

2013 (nr 23)

2014 (nr 24)

2015 (nr 25)

2016 (nr 26)

2017 (nr 27)

2018 (nr 28)

2019 (nr 29)

2020 (nr 30)

2021 (nr 31)

2022 (nr 32)I tillegg har vi gitt ut fylgjande hefte og bøker:


Krig okkupasjon fred
(1995)

Fiskeplassar

(1999-2000)

Hagebrukskursa på
Amdam (2000)

Lokomobilen 100 år
(2003)

Kalendrar
for åra
(1995-2020)

Over Ørskogfjellet i gamle dagar (2020)

Publikasjonar av andre utgjevarar:


Ørskog kommune 1837 - 1987
(1987)


 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskoghistorielag.org