Framside ] 


SKATTAR OG MANNTAL FRÅ 1600-TALETTiendpengeskatten 1520:

Landskatt 1603:

Landskatt 1610:

Landskatt Mikkelsmess 1611:

Lensrekneskap 1609:

Knekteskatt 1611:

Knekteskatt 1611 - 13:

Tiendemanntall 1623 - 24:

Unionsskatt 1640:

Korntiende 1636:

Koppskatten 1645:

Skattematrikkel 1647:

Skattebetalarar 1655:

Skatt av leilendngar 1677:

Kvegskatten Barsok 1657:

Konsumpsjonsskatt 1682:

Kopp- og kvegskatt 1683:

Kopp- og eldstadskatt 1688:

Kopp- og eldstadskatt 1689:

Kopp- og eldstadskatt 1691:

Kopp- og eldstadskatt 1692:

Fogdens manntall 1664:

Prestens manntall 1664:

Prestens manntall 1666:

Manntall 1701:

Jordebok for Ørskog 1626:


 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskoghistorielag.org