Framside ]  [ Om laget ] 

Styre og nemnder


Styret:
Ørskog Historielag har eit styre på 5 medlemmer. Det er for 2023 slik samansett:

 • Ragnar Bakken, leiar
 • Karin Eide, kasserar
 • Karen Simonnes Aanes, styremedlem
 • Mette C. Loe, skrivar
 • Oddbjørn Hjelle, nestleiar

varamedlemer til styret:

 • 1 Nils Petter Sjøholt
 • 2 Reidun Davik
 • 3 Karin Årdal


Revisorar:

 • Kjellrun K. Tomren
 • Ola Brautehaug


  Elles har vi nokre nemnder med kvar sine arbeidsområde:

  Skriftnemnda:

  • Bjørn Steinar Skarbø, leiar
  • Øystein Vestre
  • Solfrid Viset
  • Helge Giskemo
  • Monica Brandal
  • Øyvin Danielsen


  Paktarhusnemnda:

  • Ove Eide, leiar
  • Runar Amdam
  • Frank Abelseth
  • Peder Håvik
  • Oddbjørn Braute
  • Frank Robert O'Brian Svingeset


  Teknisk utval:

  • Torstein Davik, leiar
  • Terje Haaheim
  • Jarle Viset;
  • Svein Elling Barlindhaug
  • Gunnar Kongsnes
  • Asbjørn Valbø


  Kalendernemnd: Ørskog Rotary Klubb og Ørskog Historielag
  skal vere saman om å lage kalender for 2024.

  Ørskog Historielag sine
  representantar i nemnda for 2024 er:

  • Åse Karin Gjære, kallar saman
  • Birte Sæterbø
  • vara: Jorunn Giskemo


  Postvegnemnd:

  • Runa Klock, leiar
  • Ivar Holmeide
  • Elling Ødegaard
  • Martin Ødegaard
  • Norvald Sjøholt
  • Reidar Braute


  Fotoregistreringsnemnd:

  • Siv Krokfoss, leiar
  • Eldbjørg Ringseth Stensli
  • Jon Abelseth
  • Ann Elin Viset
  • Rolf Hatlen
  • Ola Gram


  Historielaget sine representantar i Olav Oksvik Minnesamling:

  • Oddbjørn Braute, vara Karin Årdal
  • Ola Gram, vara Grethe L. Gjerde
  • Helge Giskemo, vara Ragnar Bakken


  Valnemnd for årsmøtet 2024:

  • Grethe L. Gjerde (kallar saman)
  • Karin Årdal
  • Svanhild Hjelle

 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskoghistorielag.org