Framside ]  [ Husa på Framsida ]  [ Dei enkelte husa ] 

Gamle Sjøholt

Kart teikna av Jens Søholt i 1830-åra. Ein del av husa kan vi finne att på bildet nedanfor.

Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra

Du kan sjå meir om dei enkelte husa på neste side

I oktober 2004 såg bildet slik ut.

 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskoghistorielag.org