Framside ]  [ Husa på Framsida ]  [ Gamle Sjøholt ] 

Gamle Sjøholt 2

Her kan du finne ut meir om det gamle Sjøholt

Vestleg del

Klikk på lenkene under, og sjå på kvart enkelt hus:

1 Kahrshuset
2 Søholt Minde
3 Krabbehuset
4 Krabbebuda
5 Rønneberghuset
13 Ryehuset
14 Jørnbakken
15 Løchre
16 Gulelåna
17 Glomsetgarden
18 Ukjent hus
19 Pergarden
20 Jensgarden
21 Larsgarden
22 Olegarden
24 Kahrsløa
(Utanfor venstre biletkant ligg Honnellbakken)

Austleg del

Klikk på lenkene under, og sjå på kvart enkelt hus:

6 Wensellhuset
7 Åvoll
8 Flindthuset
9 Flindtbuda
10 Høgbakken
11 Fargarhuset
12 Uthus
23 Réset
25 Wensell-løa


 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskoghistorielag.org