Framside ]  [ Gamle bilde ]   [ Postkort ] 

Førre ] [  Neste ] 

Postkort nr.22

Fotograf: Anders Beer Wilse
Datering: 1928
Motiv: Sjøholt
Utgivar:
Eigar:Ole Øystein Nybø
Merknad: Legg merke til at nyhuset i Fransgarden er under bygging (nesten ferdig). Ut frå dette kan vi datere bildet til 1928.