Framside ]  [ Publikasjonar ] Hagebrukskursa i Møre og Romsdal

Dette er eit særtrykk av ein artikkel om Hagebrukskursa på Amdam som sto i årsskriftet for 2000. Historielaget har eit avgrensa opplag som vi sel for kr 50 pr stk.