Framside ]  [ Publikasjonar ] Innhald Årsskrift 2010

ArtikkelSide
Forord5
Ørskog Historielag 25 år, Ragnar Bakken6
Møbelpioner Bjarne Hansen, Einar Landmark26
Kvernhuset i Wensellelva opna, Einar Landmark40
Eit låveprosjekt, Tine Qvale44
Folkehøgskulebygget som flytte frå Skodje til Ørskog, Einar Landmark51
Hus og omnar frå keltisk jarnalder, Trond Eilev Linge54
Arkeologiske utgravinger på boligtomten høsten 2008, Eldbjørg Haugton61
Langskipsøya i historisk perspektiv, Rolv Amdam63
Minner frå Langskipsøya, Gudbjørg Stige68
Ei røvarhistorie om Isachsønene og Christian Lindberg, Ole Øystein Nybø71
Kvarts- og feltspatgruvene i Ørskog, Ove Eide77
Arbeidsleir Nr.25, Tore Gjære85
Ørskog Vidaregåande skule, Ragnar Bakken88
Sætreminne, Turid Valbø Haddal100
Likt og ulikt frå ei prestekiste, Øystein Kjølberg103
Steinholtbrua - eit 100-årsjubileum, Ove Eide107
Tau,Kåre Gausnes109
Målar-Ole på Målarplassen, Magnhild Eide111
Om skogbruk i gamle dagar, Karl Georg Kirkreit112
Perler frå fotoarkivet, Ole Øystein Nybø116
Hendingar i Ørskog 2010, Bjørn Steinar Skarbø122
Årsmelding for Ørskog Historielag 2009126
Medlemmer i Ørskog Historielag 2010133