Framside ]  [ Publikasjonar ] Innhald Årbok 2017

ArtikkelSide
Forord6
NAMNEBOK FOR ØRSKOG, DEL II 7
Arbeidet med namnsetjing i Ørskog. av Ragnar Bakken8
Godkjende namn på område12
Godkjende namn på vegskifte18
Godkjende namn på busstopp22
Kart og tabellar:
Realskuleskiftet - Steinholt10
Øyra - Prestegarden15
Tyssa19
Apalset - Storvika23
Storvika - Realskuleskiftet27
Steinholt - Valgermo28
Tuene - Giskemo - Vallbøen31
Vallbøen - Skarbøen32
Skarbøen - Litleåsen33
Vaksvika34
Solnørdalen36
HISTORISK ÅRBOK FOR ØRSKOG 2017 37
På reise gjennom Ørskog. av Tore Gjære38
Frå mink til aure og laks på Apalset. av Øyvin Danielsen58
Sverre Ness, tusenkunstnaren frå Vaksvika. av Vigdis Aam66
Historiens kraftliner. av Arne Ruset68
Jordbærdyrking i Steinane. av Karin Årdal72
Daglegvarebutikken på Amdam. av Bjørn Steinar Skarbø76
Fem kulturminne i Ørskog. av Ove Eide80
Restaurering av høyløa på Langskipsøya. av Asgeir Kvernberg86
Ørskogprisen 2017. av Bjørn Steinar Skarbø89
Gammal handverkarvise. av Tore Gjære90
Verksemder i Ørskog 1953. av Bjørn Steinar Skarbø94
Perler frå fotoarkivet. av Ole Øystein Nybø102
Årsmelding for Ørskog Historielag år 2016. av Ragnar Bakken116
Hendingar i året 2017. av Bjørn Steinar Skarbø126
Medlemmer i Ørskog Historielag 2017127
Støttespelarane våre129