Framside ]  [ Restaureringar ] 

Paktarhuset

I 1995 fekk historielaget overta Paktarhuset på Ørskog Prestegard frå kommunen for ein symbolsk sum. Huset er freda, men ein god del ”modernisert”. Vi brukar huset til våre møte og andre aktivitetar, og i tillegg leiger Ørskog Husflidslag rom hos oss.
Vi har eit ynskje om å føre ein del av interiøret attende til opphavleg stand, men førebels er det mest nødvendig vedlikehald som har blitt gjort.Paktarhuset sett frå aust


Roten bordkledning må skiftast


Nokre fine julidagar i 2004 vart sørveggen skrapa og og måla


 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskoghistorielag.org