Framside ] 
Paktarhuset ]  [ Lokomobilen ]  [ Kraftverket ]  [ Vognhuset/Smia ]  [ Orgelet ] 

Restaureringar

Ørskog Historielag har sett det som ei av sine oppgåver å sette i stand nokre hus og gjenstandar som er i ferd med å gi tapt for "Tidas tann". Klikk på lenkene over og sjå nærare på desse prosjekta.Arbeid på postvegen

 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskoghistorielag.org