Framside ] 
Kveldseter ]  [ Kulturminnedagar ]  [ Postvegmarsjen ]  [ Kunngjeringar ] 

Aktivitetar

Vi har ulike aktivitetar og tilstellingar i Ørskog Historielag, som utstillingar, bygdevandringar, kurs, stands, dugnader og så vidare. Her har vi valt å presentere tre faste aktivitetar.

Du kan finne meir om desse ved å klikke på lenkene over


Frå bokutstillinga 1998

 Ansvarleg for nettsidene: Utforming:Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskoghistorielag.org