Framside ]  [ Om laget ] 

Styre og nemnder


Styret:
Ørskog Historielag har eit styre på 5 medlemmer. Det er for 2021 slik samansett:

 • Ragnar Bakken, leiar
 • Oddbjørn Hjelle, nestleiar
 • Karen Simonnes Aanes
 • Karin Eide, kasserar
 • Mette Loe, sekretær

varamedlemer til styret:

 • Knut Helge Vestre
 • Nils Petter Sjøholt
 • Reidun Davik


Revisorar:

 • Kjellrun K. Tomren
 • Mons Olav Walgermo


  Elles har vi nokre nemnder med kvar sine arbeidsområde:

  Skriftnemnda:

  • Bjørn Steinar Skarbø, leiar
  • Odd Saure
  • Bente Lid Selnes
  • Jostein Tomren
  • Øyvin Danielsen
  • xxx (nemnda kjem med framlegg til medlem)


  Paktarhusnemnda:

  • Ove Eide, leiar
  • Frank Robert o'Brian Svingeseth
  • Kåre Myren
  • Runa Klock
  • Oddbjørn Braute


  Teknisk utval:

  • Torstein Davik, leiar
  • Terje Haaheim
  • Terje Nybø
  • Svein Elling Barlindhaug
  • Gunnar Kongsnes
  • Magne Henden


  Kalendernemnd: Ørskog Rotary Klubb og Ørskog Historielag
  skal vere saman om å lage kalender for 2022.

  Ørskog Historielag sine
  representantar i nemnda for 2021 er:

  • Runa Klock
  • Ola Rotnes
  • vara: Jorunn Giskemo


  Postvegnemnd:

  • Ivar Holmeide, leiar
  • Elling Ødegaard
  • Martin Ødegaard
  • Norvald Sjøholt
  • Odd Asbjørn Nybø


  Fotoregistreringsnemnd:

  • Siv Krokfoss, leiar
  • Ann Elin Viset
  • Jon Abelseth
  • Ola Gram
  • Rolf Hatlen
  • Eldbjørg Ringseth Stensli


  Historielaget sine representantar i Olav Oksvik Minnesamling:

  • Oddbjørn Braute, vara Sigmund Braute
  • Ola Gram, vara Grethe Leikny Gjerde
  • Mons Olav Walgermo, vara Ragnar Bakken


  Valnemnd for årsmøtet 2022:

  • Grethe Leikny Gjerde 21-22 (kallar inn)
  • Karin årdal 21-22
  • Svanhild Hjelle 21

 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskoghistorielag.org