Framside ]  [ Aktivitetar ] 

KunngjeringarØrskog Historielag si Årbok for 2022 er til sals på Coop prix Sjøholt. Innhaldslista for Årbok 2022 finn du her
Vi har gjort nokre endringar i opplysningane under "Gamle Sjøholt". Det gjeld Minde og huset til Krabbe. Der har vi korrigert ei tidlagare mistyding.Vi har no lagt ut avskrifter av nokre 1600-talsdokument her på heimesida.
Det gjeld nokre arveskifte, for det meste berre med namn på arvelatar og arvingar. Dei finn du her
Det gjeld også nokre skattelister, for det meste berre med namn på brukarar. Dei finn du her*No kan du støtte Ørskog Historielag når du spelar lotto eller tippar!

Sei frå til kommisjonæren at det er Ørskog Historielag du vil støtte, så vil han registrere dette. 5% av innsatsen din vil då gå til Historielaget. Du taper ingenting, korkje av innsats eller premie.*Alle stadnamna som vart registrerte i stadnamninnsamlinga for Ørskog på 90-talet, ligg no på nettsidene til Kulturnett Møre og Romsdal. Der finn du også karttilvising for namna.Her er ein snarveg (røvasti) direkte til databasane:Stadnamn


Sjå også sida Medlemsnytt


Litt PR for andre som også arbeider for lokalhistorie: Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskoghistorielag.org