Framside ]  [ Aktivitetar ] 

Kunngjeringar


Merk: Historielaget har skifta e-postadresse. Den nye er: post@orskoghistorielag.org
(Punktumet mellom orskog og historielag er fjerna).
Adressa til nettsida har fått same endringa.


Ørskog Historielag si Årbok for 2020 er til sals på Coop prix Sjøholt.

Historielaget har no inngått ein avtale med KS Brannsikring as. Du kan lese om avtalen her: og her:Vi har gjort nokre endringar i opplysningane under "Gamle Sjøholt". Det gjeld Minde og huset til Krabbe. Der har vi korrigert ei tidlagare mistyding.


Innhaldslista for Årbok 2020 finn du herVi har no lagt ut avskrifter av nokre 1600-talsdokument her på heimesida.
Det gjeld nokre arveskifte, for det meste berre med namn på arvelatar og arvingar. Dei finn du her
Det gjeld også nokre skattelister, for det meste berre med namn på brukarar. Dei finn du her*No kan du støtte Ørskog Historielag når du spelar lotto eller tippar!

Sei frå til kommisjonæren at det er Ørskog Historielag du vil støtte, så vil han registrere dette. 5% av innsatsen din vil då gå til Historielaget. Du taper ingenting, korkje av innsats eller premie.*Alle stadnamna som vart registrerte i stadnamninnsamlinga for Ørskog på 90-talet, ligg no på nettsidene til Kulturnett Møre og Romsdal. Der finn du også karttilvising for namna.Her er ein snarveg (røvasti) direkte til databasane:Stadnamn
Sjå også sida Medlemsnytt


 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskoghistorielag.org