Lid

Før utskiftninga på Lid var Pergarden det vestlegaste tunet. så kom Jensgarden, trekt litt lenger opp mot fjellet. Deretter Larsgarden, og lengst mot aust Olegarden. Ved utskiftninga vart tunet i Jensgarden flytta utom Pergarden, medan dei andre bruka vart liggande som før.

Her ser vi Pergarden frå ein annan vinkel.

Lid fotografert hausten 2004.

 Ansvarleg for nettsidene: Utforming: Øyvind Lillevik Gjære.  Innhald: Tore P. Gjære
 Kontaktadresse historielaget:  post@orskoghistorielag.org